Regulamin Klubu

REGULAMIN klubu Warmuz Baits

1. Klub Warmuz Baits jest to inicjatywa pasjonatów karpiowania, wielbicieli obcowania z naturą w czasie połowu i obserwacji karpii i amurów. Ponad to jesteśmy aktywnymi słuchaczami/dyskutantami porad i wskazówek Wojciecha Warmuza oraz ambasadorami jego produktów pod marką Warmuz Baits.

2. KWB (Klub Warmuz Baits) zrzesza ludzi o powyższych cechach, którzy kierują się w karpiowaniu zasadą „ZŁÓW I WYPUŚĆ”, łowią zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i humanitaryzmu połowu ryb.

3. Zarząd KWB ustala, że na dzień dzisiejszy (19.02.2016r) nie ma górnej granicy liczby członków Klubu.

4. Członkiem KWB może zostać wędkarz po pozytywnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd KWB.

5. Chętni by wstąpić do KWB po zapoznaniu się z regulaminem wypełniają formularz (link) www.warmuzbaits.pl. Formularz ten jest w bloku Klub WB/Podanie o przyjęcie do Klubu WB. Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularz trafia do Zarządu KWB oraz do wysyłającego ten formularz. W odpowiedzi na formularz, który trafia do składającego podanie, zainteresowany wstąpieniem do KWB wysyła/załącza kilka zdjęć ze złowionymi karpiami i/lub amurami (jako odpowiedź na otrzymanego maila – formularz powędruje wraz ze zdjęciami).
a) jeżeli nie otrzymałaś/łeś mail z wypełnionym przez Ciebie podaniem – najwyraźniej podałaś/łeś nieprawidłowy mail – wypełnij ponownie ale wpisując poprawnie mail;
b) jeżeli zwrotnie jako odpowiedź nie wysłałaś/łeś kilka zdjęć ze złowionymi przez Ciebie karpiami i/lub amurami – podanie nie będzie rozpatrywane przez Zarząd KWB;

6. Pozytywne rozpatrzenie prośby osób chętnych do wstąpienia do KWB polega na wstępnej ocenie na podstawie podania i przesłanych zdjęć. Wędkarze z polecenia aktywnego Klubowicza mają pierwszeństwo do rozpatrzenia przez Zarząd KWB jego prośby (podanie i zdjęcia są niezbędne).

7. Każdy chętny do wstąpienia do KWB po pozytywnym rozpatrzeniu jego prośby (zostanie powiadomiony mailowo/telefonicznie) dokonuje jednorazowej opłaty w wartości 350zł brutto, która nie podlega zwrotowi. W tej wartości zawarty jest pakiet startowy KWB (ciepły polar 1szt, koszulka polo 1szt, czapka z daszkiem 1szt, kulki WB 900 gram 3szt, liquid 1szt).
Wpłatę trzeba dokonać na konto:
Wojciech Warmuz
ul. Staszica 24
68-100 Żagań
Bank Pekao, nr konta: 11-1240-6856-1111-0010-5611-7050
Cały komplet po wpływie na konto i ustaleniu/zweryfikowaniu ponownym rozmiarów ubrań i serii produktów przesłany zostaje na wskazany adres w formularzu.
Przyjęty do Klubu WB zostanie dodany do grupy zamkniętej na Facebook-u Klub WARMUZ BAITS – dla tego musi mieć prywatny-własny profil na Facebook-u i podać nam dokładną jego nazwę lub link do profila fb w podaniu/formularzu.

8. Posty i inne wszelkie publikacje na grupie zamkniętej KWB na FACEBOOKu nie będą wykorzystywane przez żadną osobę należącą do tej grupy zamkniętej KWB w żadnej formie. Udostępnienie jakiegokolwiek materiału z grupy zamkniętej KWB może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą osoby/osób związanych bezpośrednio z tym materiałem.

9. Każdy Członek KWB przesyłając dobrowolnie materiały (tj. zdjęcia, nagrania wideo, tekst) na maila biuro@warmuzbaits.pl wyraża zgodę na publikację ich przez firmę Warmuz Baits w dowolnej formie w celach reklamowych na czas nieokreślony i nie będzie rościł praw do korzyści z tym związanych.

10. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka KWB z Klubu wszystkie publikacje z nim związane mogą być nadal używane przez firmę WARMUZ BAITS na czas nieokreślony.

11. Każdy członek KWB otrzymuje przywilej w postaci rabatu 20% na wszystkie produkty firmy Warmuz Baits w sklepie internetowym www.warmuzbaits.pl z wyłączeniem łódek zdalnie sterowanych.

12. Nowo przyjęty Klubowicz WB zakłada konto (jeżeli jeszcze nie posiada) w sklepie internetowym www.warmuzbaits.pl  i informuje o tym fakcie telefonicznie Wojciecha Warmuza, który doda tę osobę do grupy rabatowej Klubu Warmuz Baits.

13. Obowiązkiem Klubowicza jest godnie reprezentować Klub Warmuz Baits poprzez:

  1. propagowanie zasady „ZŁÓW I WYPUŚĆ” pośród wszystkich wędkarzy i osób towarzyszących
  2. prawidłowe, bezpieczne obchodzenie się ze złowionymi rybami;
  3. używanie zgodnie z przeznaczeniem produktów WB i propagowanie ich w gronie zainteresowanych wędkarzy;
  4. aktywnie uczestniczyć w dyskusjach FACEBOOK na grupie zamkniętej KWB (tylko dla Klubowiczów) i prezentować swoje zdobycze i sposoby połowu – dzielimy się wiedzą (liczą się sukcesy jak i porażki);
  5. dbać o porządek w miejscu połowu, w jego pobliżu i w miarę możliwości wymagać tego samego od innych w pobliżu zbiorników wodnych, w lasach i na łąkach.

14. Członek KWB ma obowiązek uczestniczyć na zlotach Klubu, które organizowane są co najmniej 2 razy w roku. Wszyscy Klubowicze informowani są z dużym wyprzedzeniem poprzez WYDAŻENIE na FACEBOOKu w grupie zamkniętej KWB, na stronie internetowej www.warmuzbaits.pl  oraz na profilu FACEBOOK firmy Warmuz Baits.

15. Wymagana jest obecność na jednym z trzech kolejnych zlotów KWB. Nieobecność taka powoduje zawieszenie Klubowicza w przywilejach. Nieobecność na kolejnych 2-ch zlotach jest równoznaczna z wykreśleniem z KWB.

16. Członkowie KWB, którzy nie są w stanie spełnić wymagań z punktu 14 i 15 powinni skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Zarządem KWB. Sprawa ich będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd KWB.

17. Niestosowanie się do ogólnych wytycznych tego regulaminu i/lub rażące jego naruszenie również skutkuje wykreśleniem z KWB.

18. Każdy członek KWB może na własne życzenie zostać wykreślony z KWB bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
 
W skład Zarządu Klubu Warmuz Baits (KWB) wchodzi:

– Warmuz Wojciech
– Warmuz Jerzy
– Kubiak Adam – CZŁONEK ZARZĄDU KWB;
– Kamil Więckowski – CZŁONEK ZARZĄDU KWB;
– Tomasz Paw
– Dominik Sarul
– Mariusz Piaszczyński