Regulamin Klubu

REGULAMIN klubu Warmuz Baits

1. Klub Warmuz Baits jest to inicjatywa pasjonatów karpiowania, wielbicieli obcowania z naturą w czasie połowu i obserwacji karpii i amurów. Ponad to jesteśmy aktywnymi słuchaczami/dyskutantami porad i wskazówek Wojciecha Warmuza oraz ambasadorami jego produktów pod marką Warmuz Baits.

2. KWB (Klub Warmuz Baits) zrzesza ludzi o powyższych cechach, którzy kierują się w karpiowaniu zasadą „ZŁÓW I WYPUŚĆ”, łowią zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa i humanitaryzmu połowu ryb.

3. Zarząd KWB ustala, że na dzień dzisiejszy (19.02.2016r) nie ma górnej granicy liczby członków Klubu.

4. Członkiem KWB może zostać wędkarz po pozytywnym rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zarząd KWB.

 

5. Posty i inne wszelkie publikacje na grupie zamkniętej KWB na FACEBOOKu nie będą wykorzystywane przez żadną osobę należącą do tej grupy zamkniętej KWB w żadnej formie. Udostępnienie jakiegokolwiek materiału z grupy zamkniętej KWB może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą osoby/osób związanych bezpośrednio z tym materiałem.

6. Każdy Członek KWB przesyłając dobrowolnie materiały (tj. zdjęcia, nagrania wideo, tekst) na maila biuro@warmuzbaits.pl wyraża zgodę na publikację ich przez firmę Warmuz Baits w dowolnej formie w celach reklamowych na czas nieokreślony i nie będzie rościł praw do korzyści z tym związanych.

7. W przypadku rezygnacji lub usunięcia członka KWB z Klubu wszystkie publikacje z nim związane mogą być nadal używane przez firmę WARMUZ BAITS na czas nieokreślony.

8. Każdy członek KWB otrzymuje przywilej w postaci rabatu 20% na wszystkie produkty firmy Warmuz Baits w sklepie internetowym www.warmuzbaits.pl z wyłączeniem łódek zdalnie sterowanych.

9. Nowo przyjęty Klubowicz WB zakłada konto (jeżeli jeszcze nie posiada) w sklepie internetowym www.warmuzbaits.pl  i informuje o tym fakcie telefonicznie Wojciecha Warmuza, który doda tę osobę do grupy rabatowej Klubu Warmuz Baits.

10. Obowiązkiem Klubowicza jest godnie reprezentować Klub Warmuz Baits poprzez:

  1. propagowanie zasady „ZŁÓW I WYPUŚĆ” pośród wszystkich wędkarzy i osób towarzyszących
  2. prawidłowe, bezpieczne obchodzenie się ze złowionymi rybami;
  3. używanie zgodnie z przeznaczeniem produktów WB i propagowanie ich w gronie zainteresowanych wędkarzy;
  4. aktywnie uczestniczyć w dyskusjach FACEBOOK na grupie zamkniętej KWB (tylko dla Klubowiczów) i prezentować swoje zdobycze i sposoby połowu – dzielimy się wiedzą (liczą się sukcesy jak i porażki);
  5. dbać o porządek w miejscu połowu, w jego pobliżu i w miarę możliwości wymagać tego samego od innych w pobliżu zbiorników wodnych, w lasach i na łąkach.

11. Członek KWB ma obowiązek uczestniczyć na zlotach Klubu, które organizowane są co najmniej 2 razy w roku. Wszyscy Klubowicze informowani są z dużym wyprzedzeniem poprzez WYDAŻENIE na FACEBOOKu w grupie zamkniętej KWB, na stronie internetowej www.warmuzbaits.pl  oraz na profilu FACEBOOK firmy Warmuz Baits.

12. Wymagana jest obecność na jednym z trzech kolejnych zlotów KWB. Nieobecność taka powoduje zawieszenie Klubowicza w przywilejach. Nieobecność na kolejnych 2-ch zlotach jest równoznaczna z wykreśleniem z KWB.

13. Członkowie KWB, którzy nie są w stanie spełnić wymagań z punktu 14 i 15 powinni skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Zarządem KWB. Sprawa ich będzie rozpatrywana indywidualnie przez Zarząd KWB.

14. Niestosowanie się do ogólnych wytycznych tego regulaminu i/lub rażące jego naruszenie również skutkuje wykreśleniem z KWB.

15. Każdy członek KWB może na własne życzenie zostać wykreślony z KWB bez ponoszenia żadnych konsekwencji.
 
W skład Zarządu Klubu Warmuz Baits (KWB) wchodzi:

– Warmuz Wojciech
– Warmuz Jerzy
– Kubiak Adam
– Winicjusz Przybyła
– Tomasz Paw
– Maciej Telesz
– Mariusz Piaszczyński